Job position Workplace Amount Expiration date
Nhân viên kinh doanh Long An 1 2020-09-19
Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 2 2020-09-26
Trợ lý nhãn hàng Vĩnh Long 3 2020-09-27
Kế toán wee commodities Toàn Quốc 5 2020-09-29
WEE COMMODITIES COMPANY LIMITED

Hotline: +84 908 989 770

Email:We@weecom.vn

Address: SAV7-02.09 The Sun Avenue, 28 Mai Chi Tho, An Phu Ward, District 2,

Ho Chi Minh City

 

 
© 2015 Copyright by Wee Commodities , All rights reserved - Design Web: PhuongNamVina